SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Củng cố các luồng thông tin và hàng hóa tại Nhật Bản. Nắm bắt những thay đổi trên thị trường và chuyển sang thị trường nước ngoài.Mạng lưới Thông tin & dịch vụ kho vận sẽ kết nối Nhật Bản và các nước Châu Á.

Hồng Kông

  • Công ty địa phương

    ITSUWA (HONG KONG) LIMITED.

    1005, 10/F., Peninsula Square, East Wing, 18 Sung On Street,Hung hom, Kowloon, Hong Kong
    Details

Yêu cầu mua hàng