SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Củng cố các luồng thông tin và hàng hóa tại Nhật Bản. Nắm bắt những thay đổi trên thị trường và chuyển sang thị trường nước ngoài.Mạng lưới Thông tin & dịch vụ kho vận sẽ kết nối Nhật Bản và các nước Châu Á.

Mexico

  • Công ty địa phương

    ITSUWA MEXICO S.A. de C.V

    Av.Mineral de Valenciana 645, Parque Industrial Santa Fe Ⅳ, Modulo D4 Business Center,Puerto Interior Silao,Gto.CP36275
    Details

Yêu cầu mua hàng