SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Củng cố các luồng thông tin và hàng hóa tại Nhật Bản. Nắm bắt những thay đổi trên thị trường và chuyển sang thị trường nước ngoài.Mạng lưới Thông tin & dịch vụ kho vận sẽ kết nối Nhật Bản và các nước Châu Á.

Philippines

  • Văn phòng Chi nhánh

    ITSUWA MANILA Representative Office

    Unit B1-A,10th Floor, Marvin Plaza Building, 2153 Don Chino Roses Ave, Makati City Philippines 1230
    Details

Yêu cầu mua hàng