SELECT LANGUAGE

business สาขาสำนักงาน

บริษัทสาขา

ศูนย์ขนส่งสินค้าอิทซึวะ

ข้อมูลการเข้าถึง
สถานี Osaka Chuo Line Takaida

(1) เดินขึ้นมาเหนือพื้นดินจากทางออก 3 เลี้ยวซ้ายและตรงไป
(2) เมื่อเจอสถานีบริการน้ำมันทางด้านขวามือ (ข้ามสะพานลอย) ให้ข้ามสี่แยกไปยังปั๊มน้ำมัน
(3) เดินประมาณ 10 นาที และศูนย์ขนส่งสินค้าจะอยู่ทางซ้ายมือ (ข้ามโรงเรียนกลาง)

ที่ตั้ง 2-1-1, Nishizutsumi-kusunoki-cho, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0047
TEL(Cargo Center) +81-6-6787-8881
TEL(Domestic Div.) +81-6-6787-8881
FAX(Cargo Center) +81-6-6787-8882
FAX(Domestic Div.) +81-6-6787-8889

MAP

2-1-1, Nishizutsumi-kusunoki-cho, Higashiosaka-shi, Osaka 577-0047

ติดต่อเรา