SELECT LANGUAGE

business สาขาสำนักงาน

บริษัท ท้องถิ่น

ITSUWA VAULT AUSTRALIA PTY LTD

สาขาของเราที่เชี่ยวชาญในการเคลือบสีรถยนต์
ขณะนี้กำลังขยายออกไปอย่างกว้างขวางในหลายแขนง เช่นยานยนต์, แผงโซลาร์เซลล์, โรงแรม และโครงการของรัฐบาล (รถไฟและรถโดยสาร)

ชื่อบริษัท ITSUWA VAULT AUSTRALIA PTY LTD
ผู้จัดการในส่วนพื้นที่ Yoshinobu Uekita Mr.Arull.M
ที่ตั้ง 129 Burswood Road, Burswood, WA, 6100
TEL +61-8-9355-0401
รายละเอียดธุรกิจ BRILA coating business (Automotive, Motorcycle, Marine, Home Appliance, Aviation, Solar Panel, House, Hospitality)

รายละเอียดธุรกิจ

MAP

129 Burswood Road, Burswood, WA, 6100

ประวัติ

Dec 2015 ธันวาคม 2015 ก่อตั้งบริษัท อิทซึวะ วอลทฺ ออสเตรเลีย มีงานแถลงข่าว บริล่า เข้าร่วมในงาน Perth Speed
Jun 2018 Porsche Club WA

ติดต่อเรา