SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty địa phương

ITSUWA VIETNAM Ho Chi Minh Representative Office & BRILA Work Shop

tên công ty ITSUWA VIETNAM Ho Chi Minh Representative Office & BRILA Work Shop
Quản lý công ty Yu Miyazoe
Vị trí A16 Nguyen Huu Tho, Resttlement Zone,Hamlet 5, Phuoc Kieng town, Nha Be District, HCMC
TEL(VN) +84-283-781-5725
TEL(JP) +84-283-781-5726
TEL(BRILA) +84-283-781-5727
FAX +84-283-781-5728

Chi tiết ngành nghề kinh doanh

MAP

A16 Nguyen Huu Tho, Resttlement Zone, Hamlet 5, Phuoc Kieng town, Nha Be District, HCMC

Yêu cầu mua hàng