SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty địa phương

ITSUWA (BANGKOK) CO.,LTD.

Được khuyến khích bởi Hội đồng các nhà đầu tư Thái Lan (BOI), Itsuwa Bangkok được thành lập vào tháng 12 năm 2009.
Hỗ trợ các công ty sản xuất ở nhiều góc độ khác nhau như vật liệu (nguyên liệu thô, điện tử, điện, máy móc và vật liệu phụ), logistics và gia công.

Tên công ty ITSUWA (BANGKOK) CO.,LTD.
Quản lý công ty Takuya Taira
Vị trí 33 Manutham Mansion, 7th Floor Room 3, Soi Sukhumvit 51, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
TEL +66-0-2662-7127, +66-0-2662-7128
FAX +66-0-2662-7129
Số lượng nhân viên 7
Chi tiết ngành nghề kinh doanh Import and export sales of electronic parts, purchasing and procurement agency

MAP

33 Manutham Mansion, 7th Floor Room 3, Soi Sukhumvit 51, Sukhumvit Road, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Lịch sử hình thành

Dec 2009 Thành lập Itsuwa Bangkok
Sep 2015 chuyển văn phòng để mở rộng hoạt động kinh doanh

Yêu cầu mua hàng