SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty địa phương

KOREA ITSUWA CO.LTD

Itsuwa Hàn Quốc được thành lập trên nền tảng của các bộ phận xe lửa và đã mở rộng sang xuất khẩu sang Nhật Bản và trên toàn thế giới trong hơn 20 năm. Hiện nay, Itsuwa Hàn Quôc đang mở rộng nhập khẩu, điển hình như kinh doanh thực phẩm nhập khẩu.

tên công ty KOREA ITSUWA CO. LTD
Quản lý công ty Yim Myung Wook
Vị trí 5F KI Bldg. 188-3 Samsung-Ro Youngtong-Gu, Suwon-City Kyungki-Do, Korea
TEL +82-70-4048-1853
FAX +82-70-4369-7980

MAP

5F KI Bldg. 188-3 Samsung-Ro Youngtong-Gu, Suwon-City Kyungki-Do, Korea

Lịch sử hình thành

1989 Bắt đầu là Công ty TNHH ITSUWA SEOUL.
1991 Thành lập Công ty TNHH THƯƠNG MẠI ITSUWA HÀN QUỐC. Bắt đầu xuất khẩu SKC
1992 Bắt đầu xuất khẩu nhôm Lotte
1993 Bắt đầu xuất dây CP
1995 Bắt đầu xuất FPC
1995 Nhận được giải thưởng Tháp Xuất Khẩu trị giá 1 triệu đô la.
2007 Bắt đầu nhập nồi hơi môi trường mới
2011 Thành lập tòa nhà KOREWA ITSUWA KI
2013 Bắt đầu bán hàng tiêu thụ ở Đức
2014 Phát triển lớp phủ gốm và hyrdophilic
2016 Bắt đầu bán thức ăn

Yêu cầu mua hàng