SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty con

ITSUWA TRADING (DONG GUAN) LTD. (SHANGHAI OFFICE)

  • 上海事務所
tên công ty ITSUWA TRADING (DONG GUAN) LTD. (SHANGHAI OFFICE)
Vị trí RM A11, 18th Floor, T3 Lujiazui Financial Plaza, 826 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai, China, 200120
TEL +86-21-5116-7115
FAX +86-21-5116-7116

MAP

RM A11, 18th Floor, T3 Lujiazui Financial Plaza, 826 Century Avenue, Pudong New District, Shanghai, China, 200120

Yêu cầu mua hàng