SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty địa phương

ITSUWA TRADING (DONG GUAN) LTD.

Một đại diện cốt lõi của Tập đoàn Itsuwa. Ngành kinh doanh EMS của Itsuwa Hong Kong trong lĩnh vực hàng tiêu dùng đã phát triển rộng lớn với thế mạnh là một vị trí thuận lợi ở Trung Quốc, mạng lưới riêng biệt và bí quyết sản xuất lâu đời.
Trong tương lai, Itsuwa Hong Kong sẽ tiếp tục hoạt động như “tinh hoa” của Tập đoàn Itsuwa, đóng vai trò tích cực trong nhiều lĩnh vực đa dạng của xuất nhập khẩu và phát triển sản phẩm

Tên công ty ITSUWA TRADING (DONG GUAN) LTD.
Quản lý công ty Satoshi Fukuhara
Vị trí 1015, 10/F, Parkway Financial Centre, No.121, JinXiaDongMen Middle Road, ChangAn Town, Dongguan, GuangDong, China,523850
TEL +86-769-8266-3801
FAX +86-769-8266-3800
Ngành nghề kinh doanh Material procurement and equipment sales to customers within China and overseas, EMS (consignment processing), sales of coating and consumables, EC sales of daily goods, import and export agency service for customers in and outside of China, inspection agency service within South China, new material development

MAP

1015, 10/F, Parkway Financial Centre, No.121, JinXiaDongMen Middle Road, ChangAn Town, Dongguan, GuangDong, China,523850

Lịch sử hình thành

Oct 2014 Thành lập công ty TNHH THƯƠNG MẠI ITSUWA (DONG GUAN).
Mar 2017 Thành lập công ty TNHH THƯƠNG MẠI ITSUWA (DONG GUAN) (VĂN PHÒNG THƯỢNG HẢI).

Yêu cầu mua hàng