SELECT LANGUAGE

business Văn phòng Chi nhánh

Công ty địa phương

ITSUWA (HONG KONG) LIMITED

Một sự hiện diện cốt lõi của Tập đoàn Itsuwa. Hoạt động kinh doanh EMS của Itsuwa Hong Kong về các sản phẩm tiêu dùng đã phát triển trên quy mô lớn nhờ sử dụng thế mạnh của mình ở vị trí thuận lợi là Trung Quốc và bí quyết mạng lưới cũng như sản xuất nhiều năm.
Trong tương lai, Itsuwa Hong Kong sẽ tiếp tục đóng vai trò là văn phòng “tinh túy nhất” của Tập đoàn Itsuwa và đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực logistics và phát triển các sản phẩm khác nhau.

tên công ty ITSUWA(HONG KONG)LIMITED
Quản lý công ty Keiichiro Toko
Vị trí 1005, 10/F, Peninsula Square, East Wing, 18 Sung On Street, Hung hom, Kowloon, Hong Kong
TEL +852-2581-4652 / +852-2545-2407
FAX +852-2543-4577
Ngành nghề kinh doanh Procurement and logistics agency, overseas material sales to customers within China (IPO), new material development, inspection agency service and EMS (consignment processing) within South China

MAP

1005, 10/F, Peninsula Square, East Wing, 18 Sung On Street, Hung hom, Kowloon, Hong Kong

Lịch sử hình thành

1994 Được thành lập dưới tên Công ty TNHH ITSUWA (HONG KONG). Bắt đầu kinh doanh EMS cho Panasonic AVC về bộ phát CD tự động cho xe hơi.
1997 Thành lập Công ty TNHH TRENDWAY. Thành lập công ty đầu tư máy móc khuôn mẫu KID COMPANY. Bắt đầu kinh doanh EMS cho Panasonic AVC về bộ đổi CD tự động cho xe hơi.
2000 Bắt đầu xuất khẩu FPC
2011 Bắt đầu kinh doanh EMS cho máy cắt
2014 Thành lập công ty con Công ty TNHH Thương mại ITSUWA (DONG GUAN)

Yêu cầu mua hàng