SELECT LANGUAGE

Kinh doanh máy điện ELECTRICAL MACHINERY

Không chỉ "Mua hàng" chúng tôi còn giúp bạn "Logistics" nhanh nhất FEATURE

Từ đặt hàng cho đến nhận hàng, những thủ tục xuất nhập khẩu, thời gian giao hàng.v.v cho đến vận chuyển hàng hóa tới nhà máy chúng tôi đều thông hiểu và là luôn là một trong những đơn vị top đầu.
Ngoài ra, Chúng tôi có thể tiến hành điều tra và sắp xếp trong trường hợp chất lượng của hàng hóa có vấn đề, cũng như thanh toán cho khách hàng tại kho của khách (hay kho ngoại quan).
Chúng tôi có hồ sơ lưu trữ nhằm theo dõi mua bán và dịch vụ luân chuyển cho các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng từ thời điểm thành lập.
Chúng tôi cũng có cả văn phòng ở nước ngoài, chủ yêu ở Châu Á, vì thế chúng tôi có thể nhanh chóng đáp ứng nhằm hỗ trợ khách hàng, điều chỉnh thời điểm giao hàng, và chất lượng thư tín tại địa phương một cách tốt nhất.

Đối tác kinh doanh

Công nghiệp sản xuất

Sản phẩm chính và dịch vụ.

・ Mua hầu hết các loại linh kiện điện tử, những chi tiết phức tạp và hàng hóa nguy hiểm, cũng như cũng cấp dịch vụ luân chuyển hàng hóa (xuất nhập khẩu)
* Chúng tôi có giao dịch và hợp tác hơn 400 khách hàng
・ Xuất nhập khẩu hàng hóa VMI và dịch vụ luân chuyển hàng hóa qua những điểm lưu trữ bởi hệ thống kho bãi ở khắp thế giới.
・ Dịch vụ vận chuyển tích hợp (xuất nhập khẩu) từ việc vận chuyển trang thiết bị cho đến đóng gói chuyên biệt và thủ tục thông quan

Yêu cầu mua hàng