Loading

0%

สะพานที่เชื่อมโยงสู่
“ความประทับใจ”
โดยการให้ความพึงพอใจที่เกินกว่า

บริษัท อิทซึวะ โชจิ มอบ
"ความประทับใจ"
ที่เหนือระดับ

เพื่อที่จะขยายข้อมูลและผลิตภัณฑ์ของเราออกไปในวงกว้าง เราจึงเสนอบริการอันยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านช่องทางการซื้อและเครือข่ายเฉพาะของเรา

เปิดโลกอนาคตและเพิ่มแรงบันดาลใจ

เราดำเนินการธุรกิจในฐานะบริษัทการค้าทั่วไปในธุรกิจ 5 แขนง

BUSINESS ธุรกิจ

GLOBAL NETWORK  

เรารวบรวมข้อมูลและสินค้าในญี่ปุ่นและต่างประเทศ จับความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนำมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบัน ข้อมูลและเครือข่ายโลจิสติกส์ของเราซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นทั่วโลกจะสามารถเปิดตลาดใหม่ได้

ติดต่อเรา